راه اندازی سرور بکاپ

راه اندازی سرور بکاپ

بکاپ ها توسط نرم افزارهای مربوطه بصورت زمانبندی شده، تهیه می شود. از جمله این نرم افزارها می توان Symantec Backup Exec, Acronis True Image Enterprise را نام برد.
از ویژگی‌های این نرم‌افزارها می‌توان به بکاپ ‌گیری از Linux, Active Directory, File Server, SQL Server, Microsoft Exchange, Share Point, Oracle, Microsoft Hyper-V, VMware و . . . اشاره کرد.

انواع بکاپ ها
– Full Backup: در این روش، از تمام اطلاعات بصورت کامل بکاپ تهیه می شود.
– ncremental Backup: در این نوع بکاپ، زمانی که تغییراتی را روی اطلاعات اعمال کنیم، بکاپ تنها از این تغییرات گرفته می‌شود. این نوع بکاپ حجم کمتری نسبت به بکاپ Full دارد.
– Deferential Backup: این بکاپ از تغییرات صورت گرفته نسبت به اخرین Full بکاپ تهیه می شود.

این بکاپ ها را می توان روی هارد، CD/DVD، دیسک های Blue-Ray، Flash و . . . ذخیره کرد.
همچنین با تعریف زمانبندی صحیح برای بکاپ‌ها، از فضای هارد حداکثر استفاده را می‌بریم.
البته جهت اطمینان داشتن از امنیت فایلها می بایست از جند راهکار به صورت ترکیبی استفاده نمود. نمی توان صرفاً با تهیه بکاپ از امنیت فایلها مطمئن شد.
یکی از این مراحل RAID بندی هارد می باشد. به کمک RAID بندی هاردها درصورت خرابی یکی از هاردها کاربران همچنان به ادامه فعالیت خود می پردازند. و بدون از دست دادن فایلها امکان جابجایی هارد نو با هارد خراب وجود دارد.
در بسته های اجرایی شرکت پِدی نت همواره راهکارهای مربوط به پشتیبان گیری از همان مراحل ابتدایی کار در نظر گرفته شده است.

بخشی از مراحل مربوط به پشتیبان گیری
در سرور مربوط به بکاپ بسته به نیاز یکی از نرم افزارهای پشتیبان گیری نصب می شود
سپس محلی جهت نگهداری فایلهای پشتیبان در نظر گرفته می شود.
اقدامات لازم جهت تهیه بکاپ از سرورها و منابع مورد نظر ما انجام می شود.
Task های مربوط به تهیه بکاپ از سرورها، سرویس ها و منابع مورد نظر در شبکه تعریف می شود.
و در نهایت اقدامات مربوط به Logging جهت ثبت رخدادها انجام خواهد شد.