راه اندازی انواع تجهیزات و نرم افزار های مانیتورینگ ولاگ ( Monitoring & Log server)

راه اندازی انواع تجهیزات و نرم افزار های مانیتورینگ ولاگ ( Monitoring & Log server)

با استفاده از نزم افزار و سخت افزار های متفاوت میتوان کارایی سیستم ها و شبکه را تحت نظر داشت و در واقع تمامی منابع را پایش و کنترل نمود و گزارشی از وضعیت موجود و وضعیت گذشته هر یک از منابع داشت تا تصمیم گیری و کنترل راحت گردد همینطور میتوان نقشه (map) ای از تمامی سیستم ها و اتصالات آن ها و میزان ارسال و دریافت ترافیک و تپولوژی میان آن ها در قالب گراف و ... داشت و از تمامی وقایع Logs و تهدیدات شبکه با خبر گردید. شرکت پِدی نت ابزار مانیتورینگ سخت افزاری و نرم اقزاری بسیار قدرتمندی را در پروژه های گوناگون راه اندازی و پشتیبانی کرده و آمادگی اجرا را اعلام میدارد.

– مانیتورینگ شبکه
- مانیتورینک سیستم ها
– مانیتورینگ منابع سیستم (Memory ,CPU ,Hard disk ….)
– مانیتورینگ دما و میزان استفاده از تجهیزات
– مانیتورینگ لینک ها و مصرف ترافیک
– ثبت وقایع امنیتی و حملات جهت جلوگیری
– طراحی نقشه یا تپولوژی شبکه بر اساس نرم افزار مانیتورینگ