راه اندازی کریو (Kerio) سایر سرویس ها

راه اندازی کریو (Kerio) سایر سرویس ها

تمامی امکانات مدیریتی و اتصالات مسیر یابی و کنترل جامع توسط کریو کنترل به صورت مجازی و بدون نیاز به خرید فایروال با هزینه مناسب و امکانات بسیار.