• از لحظه تصمیم تا اجرا و پشتیبانی در کنارتـان هستیـم ...
  • با یک تمـاس در کنارتـان هستیـم ...

دانش و تجربه – کیفیت – تعهد و رضایت مندی مشتریان

پدی نت

چرا ما را انتخاب می کنید ؟

امروزه با عطف به رشد فناوری در کشورما نیاز به بستر های ارتباطی و سیستم های کامپیوتری در قالب طرح و تپولوژی های گوناگون یک نیاز بسیار حیاتی میباشد درنتیجه استرس و دغدغه مجموعه ها و افراد در قبال شبکه و سیستم های کامپیوتری وامنیت در برقراری دائم سایر سرویس های امروزی قابل درک است از این رو پِدی نت تعهد مینماید که تمامی سرویس ها و سخت افزار ها را در بستر های مناسب همیشه در دسترس قرار داده و با دانش و مهارت بالا و بهره مندی از تجربه های کار آمد خود کنترل و مدیریت تمامی خدمات IT را بدست گرفته و رضایت مشتریان را کسب نماید.

بررسی شرایط فعلی
تجهیزات موجود، سرویس های نصب شده و نحوه عملکرد فعلی شبکه را آنالیز و ثبت می کنیم.
امکان سنجی
برای اجرا یا ارتقاء شبکه کامپیوتری، تجهیزات موجود و میزان بودجه را در نظر می گیریم و مناسب ترین راهکار را انتخاب می کنیم.
ارائه راهکار و اجرا
بهترین راهکارها را بر اساس شرایط موجود در نظر می گیریم.